Aktualizácia FC rankov

Ahojte,

dnes sme aktualizovali naše pravidlá pre FC ranky. 

Rank Social sa zlúčil s rankom Adept čím sa následne rank Social zrušil. Taktiež sme presnejšie definovali pravidlá pre dosiahnutie jednotlivého ranku.


FC Ranky:

Adept – každý nový hráč po vstupe do FC,

Member – na vlastné požiadanie sa ním stane adept, ktorý dokončil MSQ a dosiahol Item Level (ilvl) potrebný pre Expert Roulette (aktuálne je to 360),

Veterán – membra, ktorý je v FC aspoň 1 rok, môže akýkoľvek veterán, officer alebo leader navrhnúť na veterána. O jeho prijatí hlasujú veteráni, officeri a leader celkovou väčšinou,

Officer – o novom officerovi rozhoduje leader spoločne s ostatnými officermi,

Leader – funkciu leadra prenecháva predchádzajúci leader inému hráčovi v FC na základe vlastnej úvahy po porade s officermi.

V prípade problému s návrhom alebo hlasovaním (napríklad nerozhodný počet hlasov) rozhoduje leader.

 

Viac na Discord-e.

Komentáře jsou vypnuty.